iletisim@sanliurfamevlana.com 0 (505) 647 80 91

Misyon

​Vakıfça Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Şanlıurfa’da tarihi ve kültürel değer taşıyan banisi tarafından Mevlevihane ve ibadethane olarak kurulup vakfedilen Mevlevihane’nin kuruluş gayesine uygun olarak yeniden bir kültür ocağına dönüştürülmesine ve yaşatılmasına hizmet etmek,

2-Türk musikisi, özellikle tasavvuf musikisinin icra ve eğitimine ve yaşatılmasına hizmet etmek, tasavvuf musikisinin tüm dallarını araştırmak, sergiler, konserler düzenlemek,

3-Amacına yönelik olarak seminerler, sempozyumlar, konferanslar paneller, sohbet toplantıları, açık hava toplantıları, tiyatro, şiir dinletileri düzenlemek, bu anlamda diğer kurum ve kuruluşların etkinliklerine katılmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler v.b. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

8-Vakıf üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

9-Vakıf faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak Vakıflerin izinle kurabileceği tesisler kurmak,

11-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki vakıf veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 Sayılı Vakıf ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları, yerli ve yabancı yardımlaşma toplulukları ile işbirliği yapmak

15-Gerekli görülen yerlerde Vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

16-Cami, külliye, dini hizmet binaları v.s. binalar inşa etmek,

17-Vakıf amacının gerçekleştirilmesi için dini ve kültürel eğitim faaliyetlerinde bulunmak, bu dalda eğitim görenlere imkan hazırlayarak destek vermek yasal mevzuat çerçevesinde yatılı Kur’an kursu ve öğrenci yurdu açmak,

18-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Vakıflerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

19-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Vakıflerle veya vakıf, sendika v.b. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

20-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,


Derneğin Faaliyet Alanı

Vakıf, dini, sosyal ve kültürel alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.